“Знятий” або “виключений” з військового обліку. В чому різниця: роз’яснення

Новини

Важливо не плутати ці два поняття, адже один з них є тимчасовим явищем. А саме – “знятий з військового обліку”. Бо це не скасовує статусу військовозобов’язаного. Тобто у такому разі громадянин продовжує проходити військово-лікарську комісію, оновлювати дані зокрема щодо зміни місця проживання тощо. Варто зауважити, що зняття є тимчасовим і передбачає повернення на облік через той чи інший час відповідно до обставин (наприклад після відбування покарання за нетяжкий злочин).

Що стосується поняття “виключений з військового обліку”, то воно означає, що людина є непридатною до служби та не підлягає мобілізації. Тобто особа звільняється від військового обов’язку. Такі категорії не мають оновлювати свої дані. Але можуть бути й виключення, коли у військово-обліковому документі немає відмітки про виключення. Тоді потрібно звертатися до ТЦК та СП для уточнення.

Хто підлягає зняттю з військового обліку

Відповідно до статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників:

 • які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов’язаних);
 • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;
 • які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • які пройшли базову загальновійськову підготовку;
 • які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я – після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
 • які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
 • які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. – у мирний час);
 • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

2) з військового обліку військовозобов’язаних:

 • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
 • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 • які зараховані до військового оперативного резерву;
 • в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

3) з військового обліку резервістів:

 • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
 • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
 • які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
 • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 • в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Хто підлягає виключенню з військового обліку

Так, відповідно до цієї ж статті закону, яка згадувалася вище, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які:

 • померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
 • припинили громадянство України;
 • визнані непридатними до військової служби;
 • досягли граничного віку перебування в запасі.

Важливо. У громадянина, якого виключено з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається. До нього просто вносяться дані про таке виключення.

Rate article